суббота, 9 мая 2009 г.

სალაღობო, საკიცხავი, სააშიკო და... Amusing, blameworthy, amorous and…


მესამე ლექსი კარგია სანადიმოდ, სამღერელად, სააშიკოდ, სალაღობოდ, ამხანაგთა სათრეველად
(რუსთაველი) /\
ჯანრი გოგეშვილი
ლექსები ======== სუბლიმაცია… -
და შეთრთვილული ოცნებები
ცისარტყელაში სულს რომ ჩაითქვამს,
და მაგ ბაგიდან გამოყოლილ
ალერსის სიტკბოს სხივი ჩაიწნავს…
ამოფრინდება უჩვეულო ბგერათა როკვით,
ციურ სხეულში მონატრებად ჩაისახება,
შეეფეთება ვინმე ეულს გრძნეული ნდომით,
შველად მიუვა, სიყვარულად აიტალღება…
/
========= სააშიკო მაგია
აინთება გამომწვევად, ღიმილით რთავს თვალებს,
პოეზიის თუ მუსიკის გააჟღერებს ჰანგებს,
ცის სიღრმიდან ამოსარკულ ვნებებს აფერადებს,
შეაპარებს ”ყოფით” დაღლილს მათრობელა ზღაპრებს…

შეანელებს მეტყველ მზერას ყვავილზე თუ ცაზე,
გაიტყუებს კაცის სურვილს საოცნებო ”განძზე”,
წასჩურჩულებს მიმოქარგვით ფორტუნაზე, ბედზე…
ცელქად აქებს მამრის უნარს და აქეზებს: ”ცადე!..”

მიმოურხევს მივიწყებულ, მიმოწყვეტილ სიმებს,
გაუნასკვავს, გაუმართავს და ჩამოკრავს თითებს,
იქ შეუნთებს სიყვარულის კოცონსა თუ ხრიკებს,
მერე უცებ მიაგდებს და მალ გადაწვავს ხიდებს...

ახლა მორიგს გამოარჩევს, გზნებას მიმოაფენს;
ახლა იმ სხვას შეუხამებს საააშიკო ელფერს,
მიტოვებულს, ”მოწადინეს” აკნინებს და ამხელს;
”წრებრუნვაო სიყვარულის ვერ იგუა ხეპრემ!..”
7.06.2005
/
ქალის ეშხი -
ქალის ეშხი თუ მოედო
გინდამც იყოს იგი ბრძენი,
იწყებს ლაციცს, ფიქრში მაინც
წაუცდება სადმე ხელი…

/
ნუ გარიყავ ძვირფასო -
ისევ შენსკენ მოილტვის,
შენი ტრფობით ხელდება,
ნუ გარიყავ ძვირფასო,
თორემ მთლად გახელდება…
მერე მთლად მოეშვება,
სხვაფრივ გამოშტერდება,
ნუთუ ასე ერთგული,
სულაც არ გედარდება?!..
ვიცით, ვიცით ეგ შენი
თამაში და ფანდები,
ებუტები, და არც თმობ,
სხვისთვის არ გემეტება…
ისევ შენსკენ მოილტვის,
შენი უარით ხელდება,
ნუ გარისკავ ძვირფასო,
ნუღა გაუკერპდები…

\
-->
აურის გზნებით აჩაღებს კერას…
Aura scent kindles the hearth…
ქალური ალღო თამამად ილტვის,
და სამოსახლოს შორიდან ზვერავს,
ხედავს, რომ კაცი მარტოკა იღწვის;
მზერას აპარებს, ფიქრებში ღელავს…
ქალური ალღო თამამად ილტვის
ფარული ნდომით ღიმილსა ფერავს,
სამოსახლომდე მიაწვდენს კისკისს;
აურის გზნებით აჩაღებს კერას...
18.07.1997
მინაწერი:
ახლა, ასე ხუმრობენ: ცხოვრება ისე გაჭირდა, ქართველი გოგოები სიყვარულით თხოვდებიანო… ქალურ, ჯანმრთელი ალღოს წყალობით მრავალი ლამაზი ოჯახი დაფუძნებულა და მოძლიერებულა ერის საკეთილდღეოდ…
/
უთხარ ქართველო! -
…ნახევარკაცებს, მაღლებს თუ დაბლებს,
წოწოლებს, ჯუჯებს, მოცეტო ახვრებს…
უთხარ ქართველო, _ თუმცა კი მავნე,
ღმერთი ცხვირიდან ძმარივით გადენს!..
/
შენი ჩრდილიც არ გაიშვას… -
გინდა ჩანდე ვითარც მხსნელი,
შემართული ვაჟკაცი…
თავს ჩარგავ და სურნელდები
ნაწანწალებ-ნაძარცვში,
იქ უწვები, აქ აწვები…
გათვლები გაქვს უვარგი, _ შენი ჩრდილიც არ გაიშვას,
იგავ-არაკ-ლაყაფი...
\
ფარულმა გზნებამ
-
ფარულმა გზნებამ
თვით მთვარესაც შეუნთო ცეცხლი...
ის კი, ვაჟია მოზიდული ქალის საცქერლად,
ვერ დაიოკა ღრმა სურვილი ზედმეტი რიდით...
და ჩახვეული აღტყინების იქცა სათრევად!
/
უგუნურ კაცსა ერიდეთ
-
საღ ნათქვამს ალღოს ვერ უღებს,
თავისი ადლით ერთობა,
უგუნურ კაცსა ერიდეთ,
გიჯობთ ლაღ ლექსთნ ერთობა…

\

შენი სახება
-
შენი სახება იშვა ოცნებად;
ციურ ყვავილთა სურნელთა წყებად…
ბგერათა გამად, ფერთა ტონებად…
გზნებათა ტალღად და აღტაცებად…
========
ფლირტი ინტერნეტსივრცეში...
-
სიტყვით თამაში და ექსპრესია,
ლტოლვა-ტრფიალის კოცონი ელავს,
უცნობს ალაღებს შორითი განცდა,
ხვევნა-ამბორის იმიტაცია...


სტროფიდან სტროფში იღვრება ვნება,
წვალობს ბრმა ზრახვა,
ეტმასნება პოეტურ სტრიქონს…
ერთს სურს აცდუნონ, მეორეს ნებავს…
და კლავიშებთან აღგზნებული
საცთურზე ფიქრობს…

მსუბუქ ტრფიალში ვლინდება ნიჭი,
გზად მოსჩქეფს ხოტბა აშიკურ განცდის,
ერთობა ქალი და მძლავრობს იჭვი,
ის ვიღაც კიდევ სხვის სულში დაძწრის…

ვირტუალური სამყარო შფოთავს,
დანაღმულია განცდების ველი…
მრავალი ნატვრა ნატვრაში როკავს,
მაგრამ ”ის ნაღმი” თავის მსხვერპლს ელის...
12.01.2006
======== ButtonBeats.com
=========
\
FLIRTATION IN THE
INTERNET SPACE

The bonfire of amours is burning…
Pun, emotion, and fire…
A stranger is winged by virtual kisses,
And by the distant desire.

The reckless aim clings to the lines,
From line into line flows the passion.
Some wish to be tempted by others,
Some, simply, adore temptation.
And they, excited and inspired,
Set the keyboard on fire…

Talent is revealed with flirtation,
The praise for the passion flows.
The girl is amused, suspicion arises,
Someone roams about in others’ souls…

The virtual world storms and rages,
The field of emotions is mined…
The dream sweeps in the dream,
And for the victim waits that “mine…”

12.01.2006
Janri Gogeshvili
Translated from Georgian
By Asmat Lekiashvili


---
Comments about this poem (=...FLIRTATION IN THE INTERNET SPACE by Janri Gogeshvili)
Not a member No 3 (9/20/2008 5:12:00 PM) I think too many of us will recognise this scenario you so vividly portray Janri. The net is alive with raging/consuming emotion and you've managed to find the words to match that infectious fire.. not an easy task.. jim
Yoonoos Peerbocus (8/3/2008 6:16:00 PM) internetting a s a bridge. how lovely and creative
Victoria Dame (8/3/2008 3:02:00 PM) You captured this pretend world with a wonderful display of talent. Thank you for sharing this with me!
Vidyadhar . (6/7/2008 10:09:00 PM) hmmm.............interesting yest it provides a way to vent feelings with the like minded around the globe wrappinig this beautiful world in this small box...good poem
Roland Bastien (5/3/2008 10:11:00 AM) You capture the illusion creates by the virtual world that keeps us away from accomplishment...thank you
Abha Sharma (4/28/2008 9:16:00 AM) from the virtual you sometimes get the real....a nice way of venturing into the space....passions train welcomed here....for the solace of the mind.... interesting to read.....
Vidi Writes (4/28/2008 8:13:00 AM) What we find the least of in flirtation is love. Says Francois. I believe... In this imagery Internet world One needs be rational. Make distinctions Enjoy variety and verity. Poem stands out from the rest of today A Beacon-Light in the sea shore.
rohit sapra (4/28/2008 5:35:00 AM) Impressive writing. Internet is a space with lot of things and it's up to us which one we are searching for.
Arkay Dass (4/28/2008 5:09:00 AM) loved it, soace is a strange world, ther eis an interplay of virtual and real,
P.S. ამ ლექსის ინგლისური თარგმანი poemhunter.com -დან თავისი კომენტარებითურთ იმის მისანიშნებლად გადმოვიტანე, რომ... თუმც, ამის შესახებ უმჯობესია შემდგომ მოგახსენოთ.... ========
მაგრამ მერმე სხვა ლექსებიც ”დამენანა” და რადგან ”ძირეული პოეზია” იმ ”ბლოკირებულ” საიტებს შერჩა, გადავწყვიტე აქ, სპონტანურად გადმოვიტანო ყველა ის "პოეტური ფრაგმენტი" (როგორც "Gioom Galen"-ნი აღნიშნავს), რაც მსგავს თემატიკას შეესაბამება...
=:=

იმ ზრახვას ეყმო… ყმაწვილმა ქალმა, სახით უმწიკვლომ,
…შეთავაზება საკუთარ ზრახვის
ისე თამამდ,
გამომწვევი ფერთასვლით შეძლო,
რომ კაცი წყნარი და ღვთისმოშიში,
ჩუმად აღინთო მწველი განცდით, _
ცოლის სიზმარში იცუღლუტა, _
იმ ზრახვას ეყმო...

5.07.2007

=======
THE DESIRE ENSLAVED HIM
The young lass
With her innocent looks
So colorfully
Offered her desire,
That a quiet man – a believer
Started to burn like fire.
Then he trifled with her,
Nowhere else – in his wife’s dream,
And the desire, that wild passion
Thoroughly enslaved him…
5.07.2007 Translated from Georgian Janri Gogeshvili
===
Vidyadhar . (6/7/2008 10:06:00 PM) A beautiful truth sometime eluding the facial farce......excellent poem
Abha Sharma (4/24/2008 10:24:00 PM) A breathless poem revealing the strongest passion… your words and style enslaving the readers… stunning composition…
========

იღბალი მოაქვს ამ ქუჩის გოგოს…

ავტოჯირითი მშიერთ არ ართობთ,
მათ პური უნდათ,_ კუჭის საძღომი,
სიცოცხლე ებრძვის ჩვეულ კალაპოტს,
ნაპირს ტოვებს და ჩნდება ”საცობი”…

და ქალი მშვენი ღიმილ-ხაფანგით
ჩაავლებს მამრს და ვნებით გათოკავს,
პატარა ბიჭი, _ ნაგვის ყაჩაღი,
ჩვარს მოიმარჯვებს, მინას დაორთქლავს…

და შანსი ახლა დოლარის შოვნის
ქალის წყალობით იმ ბიჭსაც ერგო,
კაცი კი ხარობს ”საბედოს” პოვნით,
იღბალი მოაქვს ამ ქუჩის გოგოს…

11.02.2001
ეს ლექსი ”სოციალური ფონის” წარმოჩენის მიზნით დაიწერა, მაგრამ, როგორც "ინგლისურენოვანი პოეზიის ნიმუშმა", სულ სხვა ვითარებაში ”გაინავარდა", ანუ
Shayari - This Street-Girl Brings Good Luck English Poetry ...

Shayari: This Street-Girl Brings Good Luck
Saturday, June 28th, 2008 By Shivani Kapoor English Poetry
===
Racing Doesn’t Amuse The Hungry,
Can’t Fill Their Stomachs –
They Need Bread…
Life Leaves The Shore,
And The “jam” Appears,
Life Fights Against The Riverbed.

That Girl Smiles Enticingly,
Entraps A Man, Ropes Him With Craze.
The Little Boy – The Tiny “rubbish-Robber”
Holds A Duster, And Blows At The Pains.

Thanks To The Very Street-Girl
He Gets A Chance To Earn A Buck.
A Man Is Glad To Meet His “darling”.
Those Street-Girls Bring Good Luck… Author - Janri Gogeshvili
იხ.
GOGEJANR: Parallelism... Alternative... Literary way … Poems By ...
=========
(არქივში მოპოვებულ ”სალაღობოსა თუ სათრეველს” , გზადაგზა ახლებიც დაემატება…) ავტორი.
© გახსოვდეთ!.. ”საავტორო უფლება” /////// თუ დაინტერესდებით:
პოეზია _ სიზმრიდან ცხადში _ ჯანრი გოგეშვილი
იხ. _ვარიაცია წინათქმის კვალობაზე
=======

====
/\
========
საძიებელი The index


გადაფურცლეთ წიგნები და ჟურნალები... ჯანრი გოგეშვილი, _ Look through books and magazines... Janri gogeshvili

========
JANRI A GOGESHVILI (author) on AuthorsDen
\=/
ჩემი ბლოგები:
мои блоги:

My blogs:
.\

ლიტერატურულ-შემეცნებითი სივრცე... / Literary-cognitive space...


შინაარსი - Content:.\
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR

GOGEJANR
GOGEJANR

Gogejanr’s Blog

GOGEJANR

GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR.
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR
GOGEJANR

JVJ Home Page

=======
========
საძიებელი
The index
/
=======
/\
***
ლიტერატურულ-შემეცნებითი სივრცე... / Literary-cognitive space..
.\
შინაარსი -
Content:

მიჰყე...
/

სიტყვა-ქარიზმა… / Word –Charisma…
ჟამთა სვლის ფრაგმენტები... Time fragments...
”იჩქარე ნელა” დასავლეთისკენ
აღმოსავლური გზების შემოვლით...
/\

ლიტერატურულ-შემეცნებითი სივრცე… / Literary-cognitive space… (WordPress.com) • /\
  საძიებელი ”დატყვევებულ” საიტისა; (gogejanr.blogspot.com), რომლის ”აკაუნტიც” ჩემთვის გაურკვეველ ვითარებათა გამო ”ბლოკირებულია”...
  /
  ========
  ========

  /\
  \/
  /\
  ინგლისურენოვანი...
  Poet: Janri Gogeshvili - All poems of Janri Gogeshvili Poems by /from poet Janri Gogeshvili best love poem famous poets ...
  =======
  Poet: Gioom (Gi) Galen - All poems of Gioom Galen Poems by / from poet Gioom Galen best love poem famous poets GIOOM ...
  ========
  =======
  =======
  \/
  ლიტერატურულ-შემეცნებითი სივრცე / Literary-cognitive space...

  =======

  ჯანრი გოგეშვილი პროზა, პოეზია, ესსე (პუბლიცისტიკა), დრამატურგია, აუდიო-ვიდეო ... / Janri Gogeshvili Prose, Poetry, Essays, Articles, The drama, A-V